Брусницька громада
Чернівецька область, Вижницький район

Аналіз регуляторно впливу до проекту рішення виконавчого комітету Брусницької сільської ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів комунальним підприємством «Горістан» Брусницької сільської ради »

Дата: 07.11.2023 17:00
Кількість переглядів: 44

Фото без опису

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету Брусницької сільської ради
«Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів
комунальним підприємством «Горістан» Брусницької сільської ради »
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин.
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
житлово-комунальні послуги», визначено повноваження органів місцевого
самоврядування в частині встановлення економічно обґрунтованих тарифів на
житлово-комунальні послуги, у тому числі на послуги з вивезення побутових
відходів.
Основними причинами перегляду тарифів на вивезення побутових
відходів є те що, діючі тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету
Брусницької сільської ради від 16.02.2022 року №03-01/22 «Про встановлення
тарифу та затвердження норм з вивезення побутових відходів КП «Горістан»
Брусницької сільської ради», потребують коригування. В зв’язку з суттєвим
підняттям цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та підвищення
мінімальної заробітної плати.
Перегляд нових тарифів на послуги з поводження побутових відходів 
 сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану громади, ліквідації
несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної
роботи суб’єктів господарювання-виконавців послуг з поводження з
побутовими відходами, дозволить їм покращити свій фінансовий стан, 
підвищить якість надання послуг із вивезення побутових відходів та рівень
організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.
Дія регуляторного акту поширюється на територіальну громаду, суб’єктів
господарювання та органів місцевого самоврядування.
2. Мета та цілі регулювання
Метою регуляторного акта є приведення діючих тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів до економічно обґрунтованих відповідно до вимог постанов
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження
Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».
Цілями регулювання є вдосконалення роботи з поліпшення стану благоустрою,
санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в населених
пунктах Брусницької громади, забезпечення своєчасних розрахунків з
заробітною платою працівників, стабілізації фінансового стану підприємства за
рахунок збалансування доходів і видатків, створення економічного підґрунтя

для переобладнання зношеного обладнання, запроваджується встановлення
нових економічно-обгрунтованих тарифів на вивіз побутових відходів.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених
цілей.
В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі
альтернативні способи:
1. Залишити без змін діюче рішення виконавчого комітету Брусницької
сільської ради від 16.02.2022 року №03-01/22 «Про встановлення тарифу та
затвердження норм з вивезення побутових відходів КП «Горістан»
Брусницької сільської ради»
Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що діючий тариф не відповідає
фактичним витратам підприємства з надання послуг. Різниця в тарифах на
послуги з вивезення побутових відходів виникла у зв’язку з невідповідністю їх
фактичної вартості та вартості складових витрат (підвищення мінімальної
заробітної плати, зміна цін на паливно-мастильні та матеріальні ресурси).
 
2. Наступною альтернативою врегулювання даного питання може бути
прийняття рішення «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих
побутових відходів комунальним підприємством «Горістан» Брусницької
сільської ради».
Переваги даної альтернативи є:
- приведення тарифів на послуги на вивіз ТПВ, що надаються
комунальним підприємством «Горістан» до рівня економічно
обгрунтованих;
- забезпечення стабільної роботи КП «Горістан»;
- забезпечення своєчасних розрахунків КП «Горістан» за спожиті
енергоносії, своєчасну виплату заробітної плати працівникам;
- закупівля контейнерів, впровадження кращих технологій з метою
підвищення якості послуг.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній
альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший
термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.
4.Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.
При ухваленні запропонованого регуляторного акта будуть діяти такі
механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем стосовно
надання послуг з вивезення побутових відходів:
- процедури коригування індивідуальних складових витрат, що сприятиме
забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження
зазначеного механізму на послуги;
- підвищення рівня організації робіт та якості послуг;
- урегулювання відносин між виконавцем послуг і споживачами;
- стабілізація фінансового стану підприємства-виконавця послуг з
вивезення побутових відходів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта
Досягнення встановлених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого
регуляторного акта, що надасть можливість забезпечити врегулювання
відносин між виконавцем послуг та споживачами, стабілізацію фінансового
стану підприємства-виконавця послуг з вивезення побутових відходів,
установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення
побутових відходів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акту, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат
та вигоди суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів
місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акту.
Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акту є:

з/п  

Роки
2023 2024

Сфера інтересів територіальної громади

1
Урегулювання відносин між споживачами та
виконавцями послуг з поводження з побутовими
відходами

Укладення договорів та контроль за
дотриманням виконавцем послуг графіків
вивезення відходів. Поліпшення
санітарно-екологічного стану сіл громади.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

2
Стабілізація фінансового стану  суб’єктів
господарювання-виконавців послуг  з
поводження з побутовими відходами

У разі затвердження  органом місцевого
самоврядування тарифів на послуги з
поводження з побутовими відходами 
суб’єкти господарювання-виконавці цих
послуг не будуть залучати власні кошти
на здійснення заходів із вивезення
відходів

Сфера інтересів органів місцевого самоврядування
3 Урегулювання відносин у сфері поводження з
побутовими відходами

Уведення в дію регуляторного акту, яким
буде затверджено  норми надання послуг з
поводження з побутовими відходами.   
У разі прийняття запропонованого регуляторного акту вигоди та витрати територіальної
громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні:

Сфера інтересів

Очікувані
вигоди витрати

Територіальна
громада

1. Підвищення якості надання
послуг з поводження з
побутовими відходами. 
2.Урегулювання відносин між
споживачами та виконавцями
послуг з поводження з
побутовими відходами.  
3. Поліпшення санітарно-
епідеміологічного стану громади.
4. Зменшення витрат бюджетних
коштів на ліквідацію
несанкціонованих сміттєзвалищ.
5.Впровадження роздільного
збору побутових відходів.

  1. Витрати часу на укладення
договорів з виконавцями послуг на
надання послуг з поводження з
побутовими відходами.
2.  Грошові, пов’язані з оплатою
послуг з поводження з побутовими
відходами.

Суб’єкти
господарювання

1. Створення умов для підвищення
ефективності функціонування
суб’єктів господарювання.
2. Удосконалення порядку
надання послуг з поводження з
побутовими відходами.
3.  Стабілізація фінансового стану
суб’єктів господарювання -
виконавців послуг з поводження з
побутовими відходами

   Часові та матеріальні витрати, які
пов’язані з організацією робіт  з
поводження з побутовими
відходами.
   Орієнтовний обсяг надання послуг
з поводження з побутовими
відходами за рік
становитиме – 1380,00 тис.м 3 .
   Орієнтовний обсяг коштів,
необхідний для організації робіт з
вивезення побутових відходів –
1050,920 тис.грн.

Органи місцевого
самоврядування

1. Підвищення рівня якості
організації робіт у сфері
поводження з побутовими
відходами, поліпшення санітарно-
епідеміологічного стану громади.
2. Збалансування інтересів між
суб’єктами господарювання, що
надають такі послуги, органом
місцевого самоврядування та
споживачами послуг.

Часові, пов’язані зі здійсненням
контролю за наданням послуг з
поводження з побутовими
відходами

3. Зменшення навантаження на
сільський бюджет у частині
виділення коштів на ліквідацію
несанкціонованих  звалищ
відходів.

 
7. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого
регуляторного акта
На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як зміни
та доповнення до чинного законодавства України. У подальшому внесення змін
до зазначеного рішення можливе в разі зміни вимог чинного законодавства
України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних
правовідносин.
8. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть
вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України
9. Показники результативності регуляторного акта
Цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії
регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у
подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичного
відстежень, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних
результатів та досягнення цілей регулювання).
Для визначення результативності регуляторного акта пропонується
встановити такі статистичні показники:
1.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія
регуляторного акта.
2.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, 
пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.
3.Динаміка кількості укладених договорів на послуги з вивезення
побутових відходів.
4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних
положень регуляторного акта.
10.Заходи відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності проекту рішення Брусницької сільської ради
ради «Про зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів»
здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде
проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття
чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три
роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього
регуляторного акта, протягом строку його дії.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу
якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть
вноситись відповідні зміни.     
    
Зворотний зв'язок :
Адреса: 59350 ,Чернівецька область, Вижницький район, с. Брусниця, вул..
Буковинська, 30
Новак Василь Іванович – начальник відділу екології та земельних відносин
Брусницької сільської ради 
Телефон: 066 297 09 02
Електронна адреса:   brusnytsia@ukr.net
  
Гунько Любомир Михайлович – директор КП «Горістан» Брусницької сільської
ради
Телефон: 095 483 23 02
Електронна адреса: horistan@ukr.net


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь